Често бъдещите майки се замислят за документалната и счетоводна страна на майчинството едва когато наближи време да излязат в платен отпуск по майчинство. А нещата всъщност никак не са прости и е добре да сме наясно с нужните документи и болнични още в първите дни на бременността. В последващите цитати от форума сме събрали полезна информация и линкове, които споделят нашите потребители в темата „Майчинството счетоводно“. А ако все пак не откриете отговор на своя въпрос, то можете да го зададете в темата и бързо ще получите отговор от нашите потребители-счетоводители, които са винаги готови да помогнат със съвет.

Калкулатори за изчисляване на заплата и всички осигуровки:
Калкулатор на КиК
Калкулатор за изчисляване на майчинството
Справки може да си направите в сайта на НОИ по ПИК – Персонален Идентификационен Код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация може да го получите лично. С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи. Например:
Справка за това на какви суми са ви осигурявали
е-услуги – Справка за социалното осигуряване
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми – съберете ги.
   Справка за изплатените болнични
е-услуги – Справки по ЕГН и Булстат – „Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН „
  Справка за статуса на болничния
е-услуги – Справки по ЕГН и Булстат – най-отдолу на страницата е „Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане“