В част първа от статията „Съвети за успешно кърмене“ споделихме някои от най-полезните препоръки от групата Кърмене и захранване. В тази втора част сме извадили полезни цитати за правата на майката-кърмачка, с които много жени не за запознати, а те биха могли да имат ключова роля за продължаване на кърменето, дори и ако е наложително майката да се върне на работа.

„Ако майката се върне на работа и още кърми, тя има право на намалено работно време за кърмене. Този отпуск е платен. До 8-месечна възраст на детето отпускът за кърмене е в размер 2 часа дневно, след това – 1 час на ден. 
Дали отпускът ще се взима сутрин, по средата на деня или в края на работния ден, е въпрос на договорка с работодателите.“

„Времето за кърмене и хранене на дете над 8 м. в размер на 1ч дневно не е ограничено до навършване на определена възраст!
След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето. Тоест – ако работодателите ви спазват Кодекса на Труда, просто трябва да вземете една бележка от личния лекар на детето, че го кърмите и то има нужда да се кърми, предоставяте им я и те са длъжни да ви намалят работното време с един или два часа (според възрастта на детето), без това да се отрази на заплатата ви.“

„чл. 166 от КТ

Чл. 166.  (1) Работничката или служителката, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж.  За работничка или служителка, която работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно.  След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.
   (2) Когато работничката или служителката има близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска по предходната алинея е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа – след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми.  В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето – по 1 час на ден.  Отпускът по тази алинея се ползува на два пъти, а със съгласието на работничката или служителката – наведнъж.
   (3) Отпуск при условията и в размерите, посочени в този член, се дава и на осиновителката, и на майката на заварено дете.
   (4) Отпускът по предходните алинеи се заплаща от работодателя.“

 

Ако все още имате въпроси за кърменето, на които не сме успели да отговорим тук, не се колебайте да ги зададете в темата  Бързи въпроси и отговори по темата КЪРМЕНЕ във форума. Потребителите ще ви помогнат за всичко, което ви вълнува, за да имате едно успешно кърмене.