Според наредба №5 на МРРБ за технически паспорти на строежите до края на 2024 г. всички сгради в Република България трябва да бъдат снабдени с технически паспорти. След 2024 г. сградите без технически паспорти няма да могат да се продават или отдават под наем.

Какво представлява техническият паспорт на сграда?

Това е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа: обследване на всички части на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, поддръжка и ремонт.

Той отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Техническият паспорт представлява досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието ѝ с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на цялата налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

В темата Технически паспорт на сграда потребителите на форум BG-Mamma коментират кои сгради подлежат на паспортизация, какво е нужно да се направи, за да се сдобият с такъв, кои фирми могат да осъществят обследването и на какви цени.

„Взела съм оферти от две фирми, препоръчани ми от познати. Имат лицензи или каквото там се казва, за да направят паспорт.

Да, дават се предписания и срок за изпълнението им.

Сградата без паспорт няма да остане. Ако не си го направите вие, общината го върши вместо вас и после си прибира парите принудително. Излишно е да казвам, че в този случай няма да можете да си изберете фирма с изгодна оферта и вероятно ще намаже някой свой човек на общинарите, на висока цена, за ваша сметка. Дано не стигате дотам.

Ние ще правим паспорт на панелен блок на около 40 години. Първо отидох в общината и срещу съответната сума за копия ми снимаха и дадоха цялата документация за блока. Противно на очакванията ми такава имаше и то доста подробна. С тези документи минах през въпросните две фирми и ми изготвиха оферти. Отнема им време да се запознаят с документацията и да напишат офертата, имай го предвид. Изготвянето на паспорта също отнема до месец някъде, така ми казаха. […] Очаквам цените да започнат да се покачват скоро, защото крайния срок наближава и търсенето ще расте. Цената НЕ включва обследване за енергийна ефективност, което засега не е задължително, пак фирмите ми го обясниха. С него се вдига почти двойно.

Това са въпросите, на които мога да ти отговоря. Най-добре е да изпратиш официално запитване с входящ номер до кмета на района ви и той ще ти върне отговор.“

„Не е лошо наистина да се направи такава паспортизация, защото самоуки проектанти и архитекти бол и съответно преустройства на своя глава, които в някои случаи застрашават сигурността на сградата. Лошото е за такива хора, защото би следвало да се издаде предписание за връщане в първоначален вид, а говорим за присъединени балкони, стаи, изнесени на балкони, местене на стени, къртене на такива, в някои случаи къртят и трегери и ако никой не е подал сигнал, нали се сещате…“

„…неофициално ми казаха, че такива точно предписания няма да се издават. Никой няма да бъде задължен да връща жилището в първоначалния му вид, е, освен ако няма нещо супер фрапиращо. При нас предписанието ще бъде основно поставяне на гръмоотвод, ако към момента на изготвяне на паспорта нямаме такъв, или поправяне на покрива, ако има теч, такива неща.“

„Ако имате паспорт, един екземпляр трябва да има в общината и един в домоуправителя.“

„Така, да споделя и информацията, която получих, след като се консултирах  по темата.

Сама като физическо лице не мога нищо да направя. Ако искам паспорт, следва да организирам целия блок. Това в случай че искам да мога да си продам апартамента след 22-ра година.“

„И мен точно това ме притеснява, което значи, че човек може да изпадне в безизходна позиция. Дори и сам да задвижи нещата, все ще има някои, които ще откажат да плащат. Но от друга страна, четох, че ако блокът сам не уреди техн. паспорт, тогава след 2022 г. общината се заема с това.“

„Може би не е лоша идея да се занимаеш да изискаш документацията на блока. Не е трудно. Подава се една молба в общината от името на домоуправителя, няма значение на кой вход. И там лъсват нещата.“

„Само една молба с данните на домоуправителя – адрес, ЕГН, телефонен номер. Аз я подадох и после на мен се обадиха, когато нещата бяха готови. Директно молба за копие от проектната документация. Ако решиш, имай предвид, че при нас се оказа, че разрешителните за строеж се съхраняват в друг архив и сега ще ходя пак, за да изискам и тях. Иначе чертежите бяха две големи папки – конструкция и архитектура, ако не ме лъже паметта. Копията струваха около 80 лв, в копирен център, издадоха ни фактура хората и си я приспаднахме от общата каса. Още нещо имай предвид – общината предлага заверка на документите тип „вярно с оригинала“ на всяка страница. Срещу скромната сума от 1 – 2 лв на страница. Щяха да отидат още толкова пари. За щастие се сетихме да попитаме фирмите за паспорт, които ни дадоха оферти, а те казаха, че такава заверка не е нужна. И спестихме пари.“

„Ако се стигне до паспортизация от страна на общината, ще си събира парите по исков ред. Това предполага събиране от всички съкооператори, като се налага глоба в размер на 300 лв. (не помня дали от наредбата, или от друго място), отделно такси по събиране и разходите за самото обследване и разглеждане от общината.“